Marian  Bronisław PLEWAKO

(1947 -  2009)

 

z Klub PTTK "Morka":

z regat o Puchar Prezesa
PKN ORLEN 2.06.2007 r.

początki (VI.1981) i XXV-lecie  NSZZ "Solidarność" 
w Petrochemii Płockiej 

Plewako, Marian (biogram zamieszczony w "Gazecie")

pełnomocnik PO w 2001 r.

wybory Rzecznika ds Etyki

bierzmowanie syna Tomasza

Zjazd Towarzystwa Rodu Plewako

Rodzice Krystyna i Marian Plewako

dziadkowie oraz dalsi przodkowie


Stowarzyszenie Potomków
Sejmu Wielkiego
 wybrany przez IV Zjazd  SPSW na Członka Sądu Koleżeńskiego

 


Towarzystwo Rodu Plewako

Członek Rady Towarzystwa

 

Członek Związku Szlachty Polskiej

 


Prezes Oddziału Żeglarsko - Motorowodnego PTTK
"MORKA" w Płocku